Potyczka „Żubrów” 2 sierpnia 1944 r. - Boernerowo (Babice) Powstanie Warszawskie 1944

Po nieudanych próbach zdobycia 1 sierpnia Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego (CIWF) przy ul. Marymonckiej i obozu ćwiczebnego Waldlager ( w Lasku Bielańskim) dowódca II Obwodu AK Żoliborz, płk. Mieczysław Niedzielski „Żywiciel” wydał podległym oddziałom rozkaz przejścia do Kampinosu. Różnymi drogami szło do puszczy pięć kompanii batalionu ”Żubr”, dowodzonego przez mjr. Wł.Jeleń -Nowakowskiego „Żubra” 2 sierpnia o świcie, II kompania por. „Starży” (Jerzego Terczyńskiego) po przekroczeniu brukowanej drogi Boernerowo – Wawrzyszew, nagle została zaatakowana z dwu stron: z prawej, z Fortu Wawrzyszew i z położonego ok. 500 m na lewo lasku, otaczającego osiedle Boernerowo.

Niemcy zabili i wymordowali niemal całą kompanię – głównie żołnierzy 212, 237 i 239 plutonu ( w tym dowódców i zastępców dowódców plutonów i drużyn) oraz nieznanych żołnierzy z batalionu „Żyrafa”. Według różnych źródeł na polu boernerowskim zginęło ok.120 powstańców. W literaturze i wspomnieniach miejsce tej masakry nazywane jest dwojako: pole pod BOERNEROWEM (od nazwy pobliskiego Osiedla Łączności) lub pod BABICAMI - od poprzedniej nazwy osiedla, obowiązującej do 1936 r.

Poległych i pomordowanych pochowała miejscowa ludność w grobach pojedynczych i zbiorowych. W 1945 r. zaczęły się ekshumacje. Najpierw rodziny zaczęły przenosić szczątki bliskich do grobów rodzinnych. W okresie 12 -15 listopada 1945 r. PCK ekshumował pozostałe zwłoki 60 powstańców na (wiejski wówczas) Cmentarz Wawrzyszewski.( Zwłoki strz. Józefa Stemlera, „Michałko”z 237 pl., zabrała rodzina.) Pochowano ich w 3 rzędach w sześciu mogiłach zbiorowych. Na tablicach umieszczono tylko 13 nazwisk - pozostałych określono „NN”.W tej masakrze zginęło (jednego dnia) 3 moich wujów ”, którzy leżą w Wawrzyszewie wśród „NN”.

Trzeba ocalić od zapomnienia pamięć tych młodych ludzi, którzy polegli już w drugim dniu Powstania Warszawskiego. Zamierzam opracować i wydać drukiem biogramy wszystkich, którzy zginęli 2 sierpnia 1944 r. pod Boernerowem (Babicami) oraz pozostałych (kilku) powstańców, których ekshumowano na Cm. Wawrzyszewski. Treść biogramu - na przykładzie mego wuja - poniżej.
Wyniki dotychczasowej kwerendy przedstawiam w tabeli, również poniżej.

Proszę o kontakt rodziny i bliskich powstańców nie tylko wymienionych w zestawieniu, ale także wszystkich tych, którzy wiedzą, że ich krewni (kuzyni) zginęli pod Boernerowem.
Proszę o kontakt WSZYSTKICH, którzy cokolwiek wiedzą o tej tragedii!

(Uwaga – lista zwiera również nazwiska powstańców, którzy zginęli w innych dniach, ale zostali ekshumowani na Cm.Wawrzyszewski)

Kontakt:

babice1944@vp.pl lub zubry1944@gmail.com

Janusz Głodkiewicz, skr.pt. 672, 00–950 Warszawa 1;
Tel. 0 504 520 017

BRONISŁAW GŁODKIEWICZ, ps. "Czwartak" „Sławek”. Ur. 3.09.1922 r. w majątku Stefangród na Wołyniu. Syn Józefa i Haliny z d. Czarneckiej. Ojciec ziemianin i agronom, matka prowadziła dom i wychowywała dwu synów – Bronisława i Antoniego. Rodzina mieszkała w Tucholi, a w latach 30-tych przeniosła się do Bydgoszczy. Uczeń Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Bydgoszczy. Harcerz od 1936 r., a od 1 stycznia do września 1939 r. drużynowy 4 BDH (IV drużyny męskiej im. J. Kilińskiego), przy tym gimnazjum. Po kampanii wrześniowej rodzina przenosi się (ucieka?) do Warszawy. W czasie okupacji zam. przy ul. Koszykowej 17 Student medycyny Szkoły Zaorskiego i tajnego wydziału medycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Żołnierz AK – st. strzelec, dowódca sekcji w 239 plutonie, II Kompanii "Starzy", batalion "Żubr", II/XII Obwodu AK „Żywiciel”. Poległ pod Boernerowem dnia 2 sierpnia 1944 r. Ekshumowany w XI.1945 i pocho­wany we wspólnej mogile w kwaterze AK na cmentarzu w Wawrzyszewie jako NN. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami.

Razem z nim zginęli dwaj bracia : stryjeczny - Andrzej Głodkiewicz „Ryś”, s Jana i Zofii Sawostiuk oraz cioteczny - Andrzej Korobowicz „Ryś”, s. Władysława i Marii Głodkiewicz i tam również zostali pochowani jako NN. Ojciec Bronisława, por. rezerwy, Józef (ur.25.01.1892 w Warszawie - ?) i brat Antoni, „Kret” (ur.11.30.1929 w Piszczku k. Tucholi – zm.13.05.1989 Poznań) walczyli w Batalionie „Golski”, wywiezieni do stalagu XI B – Sandbostel W PW walczyli również: bracia stryjeczni Br.G. – Głodkiewicze: Władysław „Włodek” (ur.6.05.1923 w Warszawie) oraz Wojciech ( ur.4.07.1932 r. we Włochach k. Warszawy) i siostra Zofia „Zojka” ( ur. 01.05.1920 w Warszawie zm. z ran 25.10.1944 r. w stalagu XI A – Altengrabow) - wszyscy dzieci Jana i Zofii Sawostiuk.

Oprac. na podstawie:

  1. 1.Akt urodzenia – USC Warszawa nr I/2/468/1925
  2. 2.Grunwald Zdz. „Zych”, „Żubry” na Żoliborzu, Warszawa 1993
  3. 3.Podlewski St., Rapsodia Żoliborska, Warszawa 1979
  4. 4.Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego, t.1, s.700, Warszawa 2005, t.5 i 6, Warszawa 2002,
  5. 5.Wspomnienia i informacje rodziny – w posiadaniu autora

Wykaz powstańców II Obwodu AK "Żywiciel" ( gł. batalionu "Żubr") poległych  2.08.1944 r. pod Bornerowem i częściowo pochowanych na Cm. Wawrzyszewskim ORAZ innych powstanców tam pochowanych

l.p.

Nazwisko

Imię

Data ur.

Miejsce ur.

Dane rodziców

Stopień

Pseud.

Uwagi

1

BORKIEWICZ

Wacław

 

 

 

por

Szlendzin

 

2

CUPRYŚ

Wojciech

 19.04.1905

Lubenia

Franciszek, Katarzyna

st. sierż.

Konik

Poległ 30.09.1944 na ul. Gdańskiej 2

3

DĄBROWSKI

Jerzy

30.07.1920

Warszawa

Edward, Waleria

strz.

Jastrząb

 

4

DOBRSKI

Tadeusz

06.06.1914

Warszawa

Marian,Stefania

sierż.pchor.

Aga

 

5

DOBRZENIECKI

Stanisław

 

 

 

strz.

 

 

6

DOBRZYŃSKI

Bogusław

 

 

 

 

Boguś

 

7

DOWNAROWICZ

Stefan

 

 

 

 

 

 

8

DUTKIEWICZ

Marian

08.09.1920?10?

 

 

 

 

9

DZIEWANOWSKI

Sławomir

17.05.1913

 

Zygmunt, Helena

strz.

Sławek,Borsuk

 

10

FREJ

Tadeusz

 

 

 

strz.

Kukła

 

11

GŁODKIEWICZ

Bronisław

03.09.1922

Stefangród

Józef, Halina

st.strz.

Czwartak,Sławek

 

12

GŁODKIEWICZ

Andrzej

 

 

Jan, Zofia Sawostiuk

strz.

Ryś

 

13

GRYGLEWICZ

Ryszard

12.06.1922

Warszawa

Andrzej, Stanisława

 

 

 

14

HORBOWICZ

Andrzej

 

 

 

strz.

 

 

15

JAWORSKI

Jerzy

08.12.1922

Warszawa

Jan, Apolonia

strz.

Jerzy

 

16

KALINOWSKI

Janusz

01.04.1918

Szpondawa

Jerzy

strz.

Wojciech

 

17

KALITA

Stanisław

20.10.1912?22?

 

 

Czarny

 

18

KAMIŃSKI

Marian

00.00.1916

 

 

pl.pchor.

Kamyk

 

19

KOPECZEK

Bohdan?Bogdan?

00.00.1919?21?

Warszawa

Mieczysław, Anastazja

strz.

Kolejarz

 

20

KOROBOWICZ

Andrzej

20.11.1922

 

Władysław,Maria

strz.

Ryś

 

21

KOWALCZYK

Feliks

 

 

 

plt.

 

 

22

KRASICKI- Freund

Zbigniew

12..01.1923

Warszawa

Mikołaj, Regina

strz.

Fennet/Freunet

 

23

KRUPIŃSKI

Andrzej

00.00.1923

 

Bolesław

pchor.

Jacek

 

24

KUKLIŃSKI

Adam

23.11.1912

 

Stanisław, Józefa

 

 

 

25

LEWANDOWSKI

 

 

 

 

por .LEKARZ

 

 

26

LIEFELDT

Aleksander

31.12.1922

Warszawa

 

kpr.pchor.

 

 

27

MAKOMASKI

Włodzimierz

 

 

 

 

Włodek

 

28

MALINOWSKI

Stanisław

 

 

 

kpr.

Szary

 

29

MALINOWSKI

Tadeusz

15.11.1903

 

 

kpr.pchor.

Skarbek

 

30

MARCZUK

Kazimierz, Marian

06.06.1908

Warszawa

 

kpr.pchor.

Marek

 

31

MARCZAK

Marian

 

 

 

st.strz.

Antoni

 

32

MEYER/Mejer?

Witold,Maria

08.09.1916

Warszawa

 

kpr.pchor.

Malarz/Malan

 

33

MICHALSKI

Janusz

00.00.1909

 

 

strz.

Janek

 

34

MICHALSKI

Janusz,Jerzy

00.00.1911

 

 

kpr.pchor.

Klon

 

35

MICHALSKI-Wolski

Jerzy

 

 

 

 

Leliwa

 

36

MICHALAK

Aleksander

23.04.1903

Skierniewice

st.sierż..

Gruby

 

37

MIECZYŃSKI

Jerzy

27.05.1912

 

 

ppor.

Dunin

 

38

MIKOŁAJCZEWSKI

Tadeusz,Kazimierz

19.02.1911

Warszawa

Roman, Czesława

strz.

Tadek

 

39

MÜLLER /Miller?

Jerzy

 

 

 

kpr.pchor.

Mak/Hak

 

40

MISIOROWSKI

Waldemar

05.07.1923

Warszawa

Feliks, Aleksandra

kpr.pchor.

Papawer

 

41

NOWAKOWSKI

Henryk

21.12.1923

Warszawa

 

st.strz.

Mucha

 

42

OWSIANKO

Antoni

16.01.1892

 

 

mjr

Kazimierz

 

43

OZIMEK

Tadeusz

23.03.1895

Pilaszków?

Ludwik, Zofia

kpt.

 

 

44

PIETRZAK

Jerzy

 

 

 

strz.

 

 

45

PIETRZAK

Wacław

 

 

 

chor.

Mielczarski

 

46

PINCHA/Pinda?

Edward

 

 

 

st.sierż.

 

 

47

PILAWSKI

Stefan

 

 

 

kpr.

Polankiewicz

 

48

Polańczuk

Stanisław

 

 

 

sierż.

 

 

49

POLAŃCZYK

Stefan

 

 

 

sierż.

 

 

50

POMASKI

Jan

02.06.1915

 

 

strz.

Gulka

 

51

PRZESTĘPSKI

Zbigniew

02.09.1923

 

 

kpr.pchor.

Gozdawa

 

52

RODE

Władysław

00.00.1911

 

 

plt.pchor.

Rewski

 

53

RUDNICKI

Edward

01.03.1910

Ostrołęka

Adam, Józefa

 

 

 

54

RUDNICKI

JERZY?Edward?

 

 

 

LEKARZ

 

 

55

RYCHŁOWSKA

Anna

31.08.1924

Brześć

 

łączniczka

Hanka

 

56

SERAFIN

Walerian

 

 

 

sierż.

 

 

57

SKIBIŃSKI

Czesław

 

 

 

strz.

 

 

58

SOBCZYŃSKI

Franciszek,Jerzy

 

 

 

strz.

Darzbór

 

59

SOBIEŃKO/Sobinko

Adam

15.12.1902

Wilanów

Michał, Marianna

strz.

Styr

 

60

SOBIEŃKO

Stanisław

 

 

 

plt.

 

 

61

Staniszewski

Julian

 

 

 

kpr.pchor

Burza

 

62

Staniszewski

Juliusz

12.4.1897?98?

Łowicz

Józef,Jadwiga

st.sierż.

 

 

63

STAMIROWSKI

Bohdan

 

 

 

wach.pchor.

Bohdan

 

64

STEMLER

Józef, Stanisław

25.04.1925

Warszawa

Jożef, Wiktoria

strz.

Michałko

 

65

SZATKOWSKI

Kazimierz,Tadeusz

 

 

 

 

 

66

TALUSZYŃSKI

Antoni

 

 

 

strz.

 

 

67

TUZ

Danuta

15.01.1914?/15?

Wacław. Maria

łączniczka

Anna

 

68

TRZCIŃSKI

Marian

 

 

 

strz.

Kuna

 

69

ZAROŃ?ZARON ?

Stanisław

06.08.1905

 

Szczepan, Anna

sierż.

 

 

70

ZARZYCKI

Kazimierz

 

 

 

sierż.

 

 

71

ZAWORSKI

Jerzy

 

 

 

strz.

 

 

72

ZDAN

Mirosław

07.07.1924

Warszawa

Jan, Bronisława

strz.

Grodny

 

73

ZIELIŃSKI

Janusz

19.12.1912

 

 

kpr.pchor.

Mirek

 

74

 

 

 

 

 

strz.

Bury

 

75

 

 

 

 

 

strz.

Cichy

 

76

 

 

 

 

 

strz.

Góral

 

77

 

 

 

 

 

sierż.

Kukła

 

78

 

 

 

 

 

strz.

Lechoń

 

79

 

 

 

 

 

strz.

Szarotka

 

80

 

 

 

 

 

strz.

Szary

 

81

 

 

 

 

 

strz.

Szeliga

 

82

 

 

 

 

 

strz.

Szlędzin

 

83

 

 

 

 

 

strz.

Talkiewicz

 

84

 

Ryszard

 

 

 

strz.

Żbik